Με την υπ’ αριθμ. 2777/09-04-2019 απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης των Π.Ε. Πειραιώς & Νήσων επιβλήθηκε πρόστιμο πεντακοσίων ευρώ (€500) στην επιχείρηση «ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΕ», που εδρεύει στην Κυψέλη Αίγινας,για τους παρακάτω λόγους:

Σε έλεγχο για την εφαρμογή των Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. που διενεργήθηκε την 01-04-2019 στο κατάστημα της ανωτέρω επιχείρησης επί της οδού Ταξιαρχών 9, στον Κορυδαλλό, διαπιστώθηκε ότι για το είδος «Αλουμινόχαρτο Reynols» δεν αναγραφόταν η τιμή πώλησης ανά τετραγωνικό μέτρο (m2), κατά παράβαση του άρθρου 6 παρ. 4Δ της Υ.Α. 91354/2017 (ΦΕΚ 2983/Β΄/30-8-2017).