ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

[άρθρο 24 § 2 του Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173Α’)]

Με την αρ. πρωτ. 2793/11-10-2016 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 1000 € (χίλια ευρώ) στην επιχείρηση

ΓΚΑΖΙΚΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ – ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ Κηφισίας 44 – Αμπελόκηποι,

διότι ύστερα από αγορανομικό έλεγχο που διενήργησε η Yπηρεσία μας την 03-10-2016, διαπιστώθηκε έλλειψη πινακίδων τιμών στα αναψυκτικά στη βιτρίνα-ψυγείο του περιπτέρου κατά παράβαση του άρθρου 7 του Ν.4177/13 σε συνδυασμό με το άρθρο 1 § 2 των Καν. ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.