Με την υπ’ αρ. 2820/2016 απόφαση του Προϊστάμενου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Πειραιά επιβλήθηκε πρόστιμο πεντακοσίων (500) ευρώ στην επιχείρηση «FHPΕΛΛΑΣ ΑΕ» με έδρα επί της Λ. Αχαρνών 36 στην Κηφισιά, για τους παρακάτω λόγους:

Δείγμα χαρτιού κουζίνας 4 ρολλά «ScottexFamily» που διαθέτει προς πώληση η ανωτέρω επιχείρηση, ελήφθη από υπαλλήλους της Π.Ε. Πειραιά και αφού εξετάσθηκε από την αρμόδια υπηρεσία του Γ.Χ.Κ. βρέθηκε ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΟ ως προς τις ενδείξεις του, γιατί δεν αναγράφονται στα ελληνικά το είδος του προϊόντος που περιέχεται, το είδος της πρώτης ύλης που χρησιμοποιήθηκε για την παρασκευή του, το καθαρό βάρος του κάθε ρολού, το μήκος του κάθε ρολού, ο αριθμός φύλλων κάθε ρολού, οι διαστάσεις κάθε φύλλου, ο αριθμός των στρώσεων από τα οποία αποτελείται το κάθε φύλλο κατά παράβαση του άρθρου 83 της Υπ. Απόφασης Α2-718/2014 (ΦΕΚ 2090/Β΄/31-7-2014).