Με την υπ’ αριθμ. 2839/09-04-2019 απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης των Π.Ε. Πειραιώς & Νήσων επιβλήθηκε πρόστιμο χιλίων ευρώ (€1.000) στην επιχείρηση «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», που εδρεύει επί της Ελ. Βενιζέλου 68 στον Πειραιά,για τους παρακάτω λόγους:

Σε έλεγχο για την εφαρμογή των Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. που διενεργήθηκε στις 2/4/2019 στην ανωτέρω επιχείρηση, βρέθηκε να πωλείται στη βιτρίνα του καταστήματος έτοιμος κομμένος κιμάς, κατά παράβαση του άρθρου 20 παρ. 1 της Υ.Α. 91354/2017 (ΦΕΚ 2983/Β΄/30-8-2017).