Με την αριθμ. πρωτ. 3165 σχετ. 2846/24-08-2020 Απόφαση του Προϊσταμένου της Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕΔΑ , επιβλήθηκε  πρόστιμο ύψους δέκα χιλιάδων ευρώ στο πρατήριο υγρών καυσίμων με την επωνυμία  «ΕΥΘΥΜΙΑ ΙΩΑΝ. ΤΖΑΒΕΛΛΑ» που βρίσκεται στα Άνω Λιόσια Αττικής , διότι έπειτα από δειγματοληψία υγρών καυσίμων που πραγματοποιήθηκε  από την Α.ΑΔ.Ε., Δ/νση Τελωνείων & ΕΦΚ, Δ’ Τελωνείο Επίβλεψης Συγκροτημάτων Πειραιά και συγκεκριμένα α) Βενζίνης Αμόλυβδης 100RON και β) Κηροζίνης θέρμανσης (φωτιστικό πετρέλαιο) δεν παραδόθηκαν τα δείγματα τελευταίων παραλαβών (δείγματα βυτιοφόρου), κατά παράβαση του άρθρου 102 παρ. 1 και 5 της Υπουργικής Απόφασης Υ.Α. 91354/( ΦΕΚ 2983/Β/30-08-2017).