ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

[άρθρο 24 & 2 του Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173 Α’)]

Με την αρ. πρωτ. 2877/09-12-2014 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 1000 € (χιλίων ευρώ) στην επιχείρηση

ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ – ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ, ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ, ΑΞΕΣΟΥΑΡ, Χρεμωνίδου 17, Παγκράτι Αθήνα,

διότι, ύστερα από αγορανομικό έλεγχο που διενεργήθηκε από την Yπηρεσία μας την 02/12/2014, διαπιστώθηκε έλλειψη τιμών σε ρούχα στη βιτρίνα του καταστήματος κατά παράβαση του άρθρου 7 του Ν. 4177/13 σε συνδυασμό με το άρθρο 1 § 2 των Καν. ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.