ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

[άρθρο 24 & 2 του Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173 Α’)]

Με την αρ. πρωτ. 2880 /19 -09-16 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής,

επεβλήθη πρόστιμο 1000   (χιλίων ευρώ) στην επιχείρηση 

    <<ΒΑΛΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ >> ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ , Αμβρ. Φραντζή 96 , Αθήνα,

  διότι ύστερα από έλεγχο που διενήργησε η Υπηρεσία μας στις 12/10/2016,  διαπιστώθηκε   έλλειψη πινακίδας  τιμής

σε  ΣΦΟΛΙΑΤΕΣ οι οποίες βρέθηκαν να πωλούνται εντός του καταστήματος   κατά παράβαση των  

άρθρων  7 του Ν. 4177/13 και  άρθρου 1  της ΔΙ.Ε.Π.Π. Υ

 

 

 

)]