Με την υπ’ αρ. 2889/23-3-2018 απόφαση του Αναπληρωτή Προϊστάμενου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης των Π.Ε Πειραιά & Νήσων επιβλήθηκε πρόστιμο χιλίων (1.000) ευρώ στην επιχείρηση «ΛΑΓΩΝΗ Α. ΧΡΥΣΑΝΘΗ» με έδρα επί της οδού Δημητρακόπουλου 72,  Κορυδαλλός, για τους παρακάτω λόγους:

Σε έλεγχο για την εφαρμογή των Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. που διενεργήθηκε στις 14/3/2018 στην ανωτέρω επιχείρηση διαπιστώθηκε η μη τήρηση πινακίδας με τις απαιτούμενες ενδείξεις για το είδος «κουκουνάρι χύμα», κατά παράβαση του άρθρου 1 παρ. 1 της Υ.Α. 91354/2017 (ΦΕΚ 2983/Β΄/30-8-2017).