ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

[άρθρο 24 § 2 του Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173Α’)]

Με την αρ. πρωτ. 289/16-02-2017 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 1.000 € (χιλίων ευρώ)  στην επιχείρηση,

OSCARINO Βιολέτα Θωμ. Μάστορα ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ – ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ, Αγ. Κων/νου 2, Αθήνα,

διότι ύστερα από αγορανομικό έλεγχο που διενήργησε η Yπηρεσία μας την 07-02-2017,διαπιστώθηκε ότι στον αναρτημένο τιμοκατάλογο του ψητοπωλείου ο ΓΥΡΟΣ ΧΟΙΡΙΝΟΣ & ο ΓΥΡΟΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟΥ δεν αναγράφονται «ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ ΠΡΟΪΟΝ» αν και στο τιμολόγιο αγοράς αναφέρονται ΚΤΨ. ( ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ) κατά παράβαση του άρθρου 10 του Ν. 4177/13 σε συνδυασμό με το άρθρο 91 § 4β των Καν. ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.