ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

[άρθρο 24 § 2 του Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173Α’)]

Με την αρ. πρωτ. 2902/20-10-2016 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη συνολικό πρόστιμο 500 € (πεντακοσίων ευρώ) στην επιχείρηση,

ΘΩΜΑΣ ΤΡΙΑΝΤ. ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΦΕ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΟΥΖΕΡΙ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 178   ΑΘΗΝΑ ,

διότι ύστερα από αγορανομικό έλεγχο που διενήργησε η Yπηρεσία μας την 13-10-2016, διαπιστώθηκε ότι το προϊόν ,”τυροκροκέτες” το οποίο ευρέθει στον καταψύκτη του καταστήματος ,δεν αναγράφεται στον τιμοκατάλογο του καταστήματος ως κατεψυγμένο, κατά παράβαση  

του άρθρου 10 του Ν. 4177/13 σε συνδυασμό με το άρθρο 91 § 4β των καν. ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.