ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

[άρθρο 24 § 2 του Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173Α’)]

Με την αρ. πρωτ. 2904/21-10-2016 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 1.000 € (χιλίων ευρώ) στην επιχείρηση

4 ΕΠΟΧΕΣ, ΠΑΣΤΡΑ Σ. ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ, ΟΠΩΡΟΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ, ΝΕΦΕΛΗΣ 1, Λ. ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ

διότι ύστερα από αγορανομικό έλεγχο που διενήργησε η Yπηρεσία μας στίς 13-10-2016, διαπιστώθηκε έλλειψη τιμής   σε προϊόν μαναβικής εντός της επιχείρησης (κρεμμύδια στιφάδο), κατά παράβαση του άρθρου 7 του Ν. 4177/13 σε συνδυασμό με το άρθρο 1 των Καν. ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ