ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

[άρθρο 24 & 2 του Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173 Α’)]

Με την αρ. πρωτ. 292/17-02-2015 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη, σύμφωνα με το άρθρο 68 §9(β) της Υ.Α. Α2-718/2014 (ΦΕΚ 2090 Β’) σε συνδυασμό με το Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173 Α’) πρόστιμο πεντακοσίων ευρώ (500 €) στην επιχείρηση

THERMOPELLET ΑΒΕΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ, ΕΜΠΟΡΙΑ & ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, ΕΜΠΟΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ ΣΠΟΡΩΝ, ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, που βρίσκεται επί της οδού Καραϊσκάκη 113, στην Καρδίτσα,

διότι διακινούσε το προϊόν «ΞΥΛΙΝΑ ΠΕΛΛΕΤ» (παραγωγός Kastamonu Bulgaria) με ελλιπή επισήμανση κατά παράβαση του άρθρου 133 § 1 της Υ.Α. Α2-718/2014 (ΦΕΚ 2090 `Β’).