Με την υπ’ αρ. 2932/13-03-2015 απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Πειραιά επιβλήθηκε πρόστιμο δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ στην επιχείρηση «JUMBOA.E.E.» με έδρα στο Μοσχάτο Αττικής, Κύπρου 9 & Ύδρας, για τους παρακάτω λόγους:

Σε έλεγχο για την εφαρμογή των Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. που διενεργήθηκε από ελεγκτές της ανωτέρω υπηρεσίας στις 04/03/2015 στο υποκατάστημα της εταιρείας που βρίσκεται επί της οδού Αγίου Διονυσίου 5, στον Πειραιά, διαπιστώθηκε ότι: (α) στις ενδεικτικές πινακίδες πώλησης των ειδών «Διαφανής Μεμβράνη COOKWRAP20m», «Αλουμινόχαρτο COOKFOIL 20m» και «Αντικολλητικό χαρτί ψησίματος bakingpaper 8 m» δεν αναγραφόταν η τιμή ανά μονάδα μέτρησης, ήτοι τιμή ανά m2, κατά παράβαση του άρθρου 6 παράγραφος 4δ της Υ.Α. Α2-718/2014 (ΦΕΚ 2090/Β΄/31-07-2014) και β) στην πινακίδα λιανικής πώλησης του προϊόντος «ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΑΥΓΟ ΜΕΓΑΛΗ KINDERΕΚΠΛΗΞΗ 150γρ» δεν αναγραφόταν η τιμή ανά μονάδα μέτρησης, ήτοι τιμή κιλού, κατά παράβαση του άρθρου 2 παράγραφος 2β της Υ.Α. Α2-718/2014 (ΦΕΚ 2090/Β΄/31-07-2014).