ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

[άρθρο 24 § 2 του Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173Α’)]

Με την αρ. πρωτ. 2938/14-12-2015 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη συνολικό πρόστιμο 1.000 € (χιλίων ευρώ) στην επιχείρηση

ΠΑΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ, Θεμιστοκλέους 19, Αθήνα,

διότι ύστερα από αγορανομικό έλεγχο που διενήργησε η Yπηρεσία μας την 04-12-2015, διαπιστώθηκε παντελής έλλειψη τιμών στα σφολιατοειδή.  

Το ανωτέρω αποτελεί παράβαση του άρθρου 7 του Ν. 4177/13 σε συνδυασμό με το άρθρο 1 § 2 της ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.