Με την υπ’ αρ. 2955/11-04-2019 απόφαση του Προϊστάμενου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης των Π.Ε Πειραιά & Νήσων επιβλήθηκε πρόστιμο πεντακοσίων (500) ευρώ στην επιχείρηση «ΚΑΜΠΟΥΡΕΛΗΣ ΑΝΑΣΤ. ΗΛΙΑΣ» με έδρα Αγ. Ι. Ρέντη 33, Αγ. Ιωάννης Ρέντης για τους παρακάτω λόγους:

Σε έλεγχο για την εφαρμογή των Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. που διενεργήθηκε στις 04-04-2019 στο ανωτέρω κατάστημα επί της οδού Αγ. Ι Ρέντη 33, στον Αγ. Ι. Ρέντη διαπιστώθηκε ότι στην ενδεικτική πινακίδα για το είδος «τυρόπιτα» δεν αναγραφόταν η ένδειξη «κατεψυγμένο», ενώ βρέθηκε κατεψυγμένο στο κατάστημα, κατά παράβαση του άρθρου 2 παρ. 1Δ της Υ.Α. Α2-91354/2017 (ΦΕΚ 2983/Β΄/30-08-2017).