Με την υπ’ αριθμ. 2971/15-04-2019 απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης των Π.Ε. Πειραιώς & Νήσων επιβλήθηκε πρόστιμο πεντακοσίων ευρώ (€500) στην επιχείρηση «ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ», που εδρεύει επί της οδού Αϊνστάιν 31 στο Κερατσίνι, για τους παρακάτω λόγους:

Σε έλεγχο για την εφαρμογή των Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. που διενεργήθηκε στις 5-04-2019 στην ανωτέρω επιχείρηση, διαπιστώθηκε ότι στον τιμοκατάλογο δεν αναγραφόταν η ένδειξη «κατεψυγμένο» για το είδος «μπιφτέκι μοσχαρίσιο», το οποίο βρέθηκε στον καταψύκτη της επιχείρησης, κατά παράβαση του άρθρου 71 παρ. 3β της Υ.Α. 91354/2017 (ΦΕΚ 2983/Β΄/30-8-2017).