ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

[άρθρο 24 & 2 του Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173 Α’)]

Με την αρ. πρωτ. 2973/16-12-2014 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 1.000 € (χιλίων ευρώ) στην επιχείρηση

QIRJAKO AHIL. KUREMENO ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ ΤΥΠΟΠ. ΖΑΧΑΡΩΔΗ–ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ – ΓΑΛΑΚΤ/ΚΑ, Αχαρνών 294, Αθήνα,

διότι, ύστερα από αγορανομικό έλεγχο που διενεργήθηκε από την Yπηρεσία μας την 11/12/2014, διαπιστώθηκε ότι δεν ζύγιζε το ψωμί παρουσία του πελάτη, κατά παράβαση του άρθρου 4 του Ν. 4177/13 σε συνδυασμό με το άρθρο 36 § 2 των Καν. ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.