Με την υπ’ αρ. 2975/18-04-2019 απόφαση του Προϊστάμενου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης των Π.Ε Πειραιά & Νήσων επιβλήθηκε πρόστιμο πεντακοσίων (500) ευρώ στην επιχείρηση «ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ» που εδρεύει επί της οδού Σπετσών 2 στα Σελήνια Σαλαμίνας για τους παρακάτω λόγους:

Σε έλεγχο για την εφαρμογή των Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. που διενεργήθηκε στις 05-04-2019 κατάστημα μαζικής εστίασης της επιχείρησης που βρίσκεται επί της οδού Σπετσών 2 στα Σελήνια Σαλαμίνας διαπιστώθηκε ότι στους τιμοκαταλόγους δεν αναγραφόταν ο όγκος περιεχομένου σε ml για το είδος «μπύρα BUD», κατά παράβαση του άρθρου 71 παρ. 3Ε της Υ.Α. 91354/2017 (ΦΕΚ 2983/Β΄/30-08-2017).