ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

[άρθρο 24 & 2 του Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173 Α’)]

Με την αρ. πρωτ. 299/24-02-2015 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 500 € (πεντακοσίων ευρώ) στην επιχείρηση

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ – ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ «ΑΡΤΙΣΤΟΝ», Σόλωνος 91-95 Αθήνα,

διότι, ύστερα από αγορανομικό έλεγχο που διενεργήθηκε από την Yπηρεσία μας την 16/02/2015, διαπιστώθηκε μη αναγραφή ένδειξης κατεψυγμένων σε σφολιατοειδή στη βιτρίνα εντός του καταστήματος, τα οποία βρέθηκαν στον καταψύκτη του καταστήματος, κατά παράβαση του άρθρου 7 του Ν. 4177/13 σε συνδυασμό με το άρθρο 2 § 1β των Καν. ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.