ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

[άρθρο 24 § 2 του Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173Α’)]

Με την αρ. πρωτ. 3001/02-11-2016 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 1000 € (χίλια ευρώ) στην επιχείρηση

ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ, Πλ. Καραισκάκη, Ηλιούπολη,

διότι ύστερα από αγορανομικό έλεγχο που διενήργησε η Yπηρεσία μας την 24-10-2016, διαπιστώθηκε έλλειψη πινακίδας τιμής πώλησης στο προιόν: «ΣΟΥΡΩΤΗ ΑΝΘΡΑΚΟΥΧΟ ΦΥΣΙΚΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΝΕΡΟ» που βρέθηκε στο ψυγείο-προθήκη του περιπτέρου, σε γυάλινη συσκευασία 0,25 lt, κατά παράβαση του άρθρου 7 του Ν. 4177/13 σε συνδυασμό με το άρθρο 1 § 2 των Καν. ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.