[άρθρο 24 § 2 του Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173Α’)]

Με την αρ. πρωτ. 3009/21-12-2017 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 3.000 € (τρείς χιλιάδες ευρώ) στην επιχείρηση «ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ, ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΟΝΟΣ 1-2-3, ΒΑΡΒΑΚΕΙΟΣ ΑΓΟΡΑ» διότι κατά τον γενόμενο αγορανομικό έλεγχο που διενεργήθηκε από την υπηρεσία μας στις 12/12/2017, διαπιστώθηκε ότι πωλούσε ΚΑΡΥΔΙΑ ΕΛΑΣΣΩΝΑΣ  LUX  με τιμή κιλού 5€ αναμεμειγμένα με καρύδια εισαγωγής ΓΑΛΛΙΑΣ (τύπου FRANQUETTE 28+) με σκοπό την παραπλάνηση των καταναλωτών.Τα ανωτέρω αποτελούν παράβαση του άρθρου 7 του Ν. 4177/13 σε συνδυασμό με το άρθρο 1 § 1  των κανόνων ΔΙΕΠΠΥ.