Σύμφωνα με την υπ.αρ.3012/26-07-21 απόφαση, το Τμήμα Εμπορίου της ΠΕ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ επιβάλλει πρόστιμο συνολικής αξίας ΧΙΛΙΩΝ ΕΥΡΩ (1000 ΕΥΡΩ) στην επιχείρηση «PIER 3 MON IKE-ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΥΡΟΠΙΤΩΝ ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ-ΜΑΡΙΝΑ ΦΛΟΙΣΒΟΥ ΚΤΙΡΙΟ 3 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 3» βάσει του άρθρου 78 παρ.9Αιι του ΦΕΚ 2983/Β/30-8-17 ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΕΠΠΥ σε συνδυασμό με το άρθρο 24 του Ν.4177/13, διότι κατά τον έλεγχο που διενήργησαν υπάλληλοι της υπηρεσίας στις 19/07/21 στην ανωτέρω επιχείρηση, διαπιστώθηκε ότι την ημέρα του ελέγχου ΤΟ ΠΡΟΙΟΝ «ΛΟΥΞ ΠΟΡΤΟΚΑΛΑΔΑ 330ml» ΕΠΩΛΕΙΤΟ ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΤΩΝ 1,5 ΕΥΡΩ ΑΛΛΑ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΤΑΝ Η ΕΝΔΕΙΞΗ «ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΜΕΡΟΣ ΠΟΛΥΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΔΕΝ ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ»(παράβαση άρθρου 78 παρ.5 ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΕΠΠΥ).