ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

[άρθρο 24 & 2 του Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173 Α’)]

Με την αρ. πρωτ. 3033 /02 -11-16 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 1000   (χιλίων ευρώ) στην επιχείρηση 

    <<ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΟΣ >> ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ,ΠΑΤΗΣΙΩΝ 167 & ΜΗΘΥΜΝΗΣ 37 , Αθήνα

  διότι ύστερα από έλεγχο που διενήργησε η Υπηρεσία μας στις 26/10/2016,  διαπιστώθηκε   έλλειψη πινακίδας  τιμής σε ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ   κατά παράβαση των   άρθρων  7 του Ν. 4177/13 και  άρθρου 1  της ΔΙ.Ε.Π.Π. Υ