ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

[άρθρο 24 § 2 του Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173Α’)]

Με την αρ. πρωτ. 3036/03-11-2016 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 2000 € (δύο χιλιάδες ευρώ) στην επιχείρηση

ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. – ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ , υποκ. Λ. Μεσογείων 123 & Κριμαίας – Αμπελόκηποι, ΑΦΜ: 094025817, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ,

διότι ύστερα από αγορανομικό έλεγχο που διενήργησε η Yπηρεσία μας την 26-10-2016, διαπιστώθηκε έλλειψη πινακίδων τιμών στα κάτωθι προϊόντα:

α) Βιολογικά σύκα Ταξιάρχη Ευβοίας με BC0000036000036

β) Κουρτίνα μπάνιου υφασμάτινη με BC 5201503143446

Τα ανωτέρω αποτελούν παράβαση του άρθρου 7 του Ν.4177/13 σε συνδυασμό με το άρθρο 1 § 2 των Καν. Δ.Ι.Ε.Π.Π.Υ.