ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

[άρθρο 24 § 2 του Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173Α’)]

Με την αρ. πρωτ. 3038/1-11-2016 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη συνολικό πρόστιμο 1000 € (χιλίων ευρώ) στην επιχείρηση,

ΣΤΕΦΑΝΟΣ Κ. ΝΤΡΕΚΟΣ , ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 117, Αθήνα,

διότι ύστερα από αγορανομικό έλεγχο που διενήργησε η Yπηρεσία μας την 26-10-2016, διαπιστώθηκε ότι πωλούσε το προιόν «LOUX» ΛΕΜΟΝΑΔΑ 330ml ως μεμονομένο προιόν ενώ αποτελούσε τμήμα προωθητικής πολυσυσκευασίας,κατά παράβαση του άρθρου 10 του Ν. 4177/13 σε συνδυασμό με το άρθρο 98 § 7 των καν. ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.