[άρθρο 24 § 2 του Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173Α’)]

Με την αρ. πρωτ. 3049/21-12-2017 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 2.500 € (δύο χιλιάδες πεντακόσια ευρώ) στην επιχείρηση INTERACTIVEPOLL & PROMOTIONSIKE – ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Δεκελέων 4 – Γκάζι Αθήνα , διότι ύστερα από αγορανομικό έλεγχο που διενήργησε η Yπηρεσία μας την 15-12-2017, διαπιστώθηκαν τα κάτωθι:  α) έλλειψη αναγραφής «κατεψυγμένο» στους τιμοκαταλόγους της επιχείρησης για τα είδη «Χταπόδι σχάρας», «Μπακαλιάρος», «Τσιπούρα», «Γαύρος», τα οποία βρέθηκαν στους καταψύκτες κατά παράβαση του άρθρου 7 & 10 του Ν. 4177/13 σε συνδυασμό με το άρθρο 71 § 3Β των Καν. Δ.Ι.Ε.Π.Π.Υ. και β) έλλειψη τήρησης δελτίου παραπόνων κατά παράβαση του άρθρου 10 του Ν. 4177/13 σε συνδυασμό με το άρθρο 76 § 1 των Καν. Δ.Ι.Ε.Π.Π.Υ.