Με την αρ. πρωτ. 3077/22-12-2017 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 9.000 € (εννέα χιλιάδων ευρώ) στην επιχείρηση  ΞΑΝΘΑΚΗΣ Λ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ, Ιάκχου & Περσεφόνης Γκάζι, Αθήνα, διότι ύστερα από αγορανομικό έλεγχο που διενήργησε η Yπηρεσία μας την 15-12-2017 διαπιστώθηκε έλλειψη τιμών σε μπύρες, κρασιά, νερά κατά παράβαση του άρθρου 7 του Ν. 4177/13 σε συνδυασμό με το άρθρο 1 § 1 των Καν. Δ.Ι.Ε.Π.Π.Υ., για την οποία  σε εφαρμογή των οριζομένων στην παρ. 4A του ιδίου άρθρου προβλέπεται συνολικό διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.000€. Το γεγονός ότι  βάσει των διατάξεων του άρθρου 22 παρ. 1 του Ν.4177/13 το ανωτέρω ποσό της 6α παραγράφου ορίζεται στο τριπλάσιο ήτοι στις 9.000€, επειδή από τα στοιχεία που τηρούνται στην Υπηρεσία μας προκύπτει ότι η εν λόγω επιχείρηση έχει υποπέσει τρείς φορές στην ίδια παράβαση -αυτής της έλλειψης πινακίδας τιμών- εντός τριετίας.