Κατόπιν ελέγχου που διενεργήθηκε στις 22/3/2018 από ελεγκτές του Τμήματος Εμπορίου, στο κρεοπωλείο της επιχείρησης ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. (με έδρα την Ανδρίτσαινα Ηλείας) που βρίσκεται στο Καματερό, Λ. Φυλής 14, επιβλήθηκε με την υπ’ αρ. πρωτ.3087/3-5-2018 Απόφαση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής στην εταιρεία ΝΤΟΡΜΠΟΥΔΗ ΙΩΑΝΝΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ – ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΡΕΑΤΩΝ, συνολικό διοικητικό πρόστιμο δύο χιλιάδων ευρώ (2.000,00€), λόγω μη αναγραφής σε δύο τιμολόγια εκδόσεώς της κατάταξης του σφάγιου με βάση τη Κοινοτική Κλίμακα Κατάταξης και επιπλέον στο ένα τιμολόγιο δεν αναγράφεται ο κωδικός του ζώου(ενώτιο) ή της ομάδας των ζώων από το οποίο προέρχεται το μόσχειο και βόειο κρέας, που διέθεσε προς πώληση στο κατάστημα, που αποτελεί παράβαση του άρθρου 18§4 της Υ.Α 91354/2017 και τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο χίλια ευρώ (1.000,00 €) ανά παραστατικό, ως ελλιπή αναγραφή των προβλεπόμενων ενδείξεων επί των παραστατικών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 18§5Γ της ίδιας Υπ. Απόφασης.