ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

[άρθρο 24 § 2 του Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173Α’)]

Με την αρ. πρωτ. 3095/28-12-2015 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη συνολικό πρόστιμο 1.000 € (χιλίων ευρώ) στην επιχείρηση

ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, Αρμοδίου 2 & Στοά Αθανάτων, Αθήνα, διότι ύστερα από αγορανομικό έλεγχο που διενήργησε η Yπηρεσία μας την 18-12-2015, διαπιστώθηκε έλλειψη πινακίδας τιμής- προέλευσης στα αρνιά.

Το ανωτέρω αποτελεί παράβαση του άρθρου 7 του Ν. 4177/13 σε συνδυασμό με τα άρθρα 26 & 1 § 2 της ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.