ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

[άρθρο 24 § 2 του Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173Α’)]

Με την αρ. πρωτ. 3099/11-11-2016 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 1.500 € (χίλια πεντακόσια ευρώ) στην επιχείρηση

Χ. ΑΤΖΕΜΙΑΝ Κ ΣΙΑ ΟΕ-ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ, ΠΑΤΗΣΙΩΝ 151, ΑΘΗΝΑ,

διότι ύστερα από αγορανομικό έλεγχο που διενήργησε η Yπηρεσία μας την 2-11-2016, διαπιστώθηκε: α) ΕΛΛΕΙΨΗ ΑΝΑΓΡΑΦΗΣ ΤΙΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΙΟΝ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΣΑΒΒΑΣ (ΓΙΑ 2 ΑΤΟΜΑ) ΣΤΟΝ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΟ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ κατά παράβαση του άρθρου 7 του Ν. 4177/13 σε συνδυασμό με το άρθρο 1 §5α των Καν. ΔΙΕΠΠΥ), &

β) ΕΛΛΕΙΨΗ ΑΝΑΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΟ (ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΟ) ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟ, ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ. Σύμφωνα με το τιμολόγιο αγοράς ( ΑΡ. ΤΙΜΟΛ. 031121/2-11-16 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΑΡΟΥΤΙΟΥΝ ΑΤΖΕΜΙΑΝ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ) τα κρέατα είναι ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ.