ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

[άρθρο 24 § 2 του Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173Α’)]

Με την αρ. πρωτ. 3100/10-11-2016 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 500 € (πεντακοσίων ευρώ) στην επιχείρηση

«STERGIOMIRIANA-ΦΑΣΤ ΦΟΥΝΤ, ΑΓ. ΜΕΛΕΤΙΟΥ 61,112 51, ΑΘΗΝΑ,

διότι ύστερα από αγορανομικό έλεγχο που διενήργησε η Yπηρεσία μας την 02-11-2016, διαπιστώθηκε ότι στα προϊόντα σφολιάτας (τυρόπιτες) τα οποία πωλούσε στο κατάστημα δεν αναγραφόταν η ένδειξη κατεψυγμένα (προϊόντα κατεψυγμένης ζύμης) στον τιμοκατάλογο του καταστήματος, κατά παράβαση του άρθρου 10 του Ν. 4177/13 σε συνδυασμό με το άρθρο 91 § 4β. των καν. ΔΙΕΠΠΥ.