Με την αρ. πρωτ. 3110/29-05-2020 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής επεβλήθη, όπως προβλέπεται από το άρθρο 20 & 5 του Ν. 4177/2013, πρόστιμο Πέντε Χιλιάδων Ευρώ (5.000 €) στην επιχείρηση «BRIDGES PETRELEUM» ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, Νιρβάνα και Ρεγκούκου 8, στην ΑΘΗΝΑ διότι κατά την εξέταση του δείγματος ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ που λήφθηκε στις 28-11-2019 από το ανωτέρω πρατήριο υγρών καυσίμων, το δείγμα ευρέθη ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΟ διότι παρουσιάζει σημείο ανάφλεξης 48,0 oC, αντί του ελάχιστου επιτρεπόμενου 55,0 oC.