Με την υπ’ αριθ. 31275/08-01-2016 Απόφαση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Βόρειου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο πεντακοσίων ευρώ (€ 500,00), σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν.4177/2014 (Φ.Ε.Κ. 173/τ.Α’/08-08-2013) σε συνδυασμό με το  άρθρο 2 παρ. 14α της υπ’ αριθ. Α2 –718/2014 Υπουργικής Απόφασης «Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.) (Φ.Ε.Κ. 2090/τ.Β΄/31-07-2014), στην επιχείρηση ΛΙΝΤΛ ΕΛΛΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., με έδρα στην ΒΙ.ΠΕ Θεσσαλονίκης, διότι σε έλεγχο για την εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4177/2013, που διενεργήθηκε στις 29-12-2015 στο υποκατάστημα της εταιρείας στην οδό Αβέρωφ & Μακελαράκη στην Νέα Ιωνία, διαπιστώθηκε ότι οι ενδείξεις της πινακίδας του προϊόντος “Μπανάνες Dole mini” ήταν ελλιπείς διότι δεν υπήρχε αναγραφή της τιμής πώλησης ανά κιλό, κατά παράβαση του άρθρου 2 παρ. 1 των Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.