ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

[άρθρο 24 § 2 του Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173Α’)]

Με την αρ. πρωτ. 322/05-02-2016 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 1000 € (χίλια ευρώ) στην επιχείρηση

MUCA MUHARREM DASHAMIR ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ – ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟ, Αχαρνών 261, Αθήνα,

διότι ύστερα από αγορανομικό έλεγχο που διενήργησε η Yπηρεσία μας την 28-01-2016, διαπιστώθηκε ότι πωλούσε το προϊόν «λεμονάδα λουξ 330 ml» ως μεμονωμένο, ενώ αποτελούσε μέρος πολυσυσκευασίας. Το ανωτέρω αποτελεί παράβαση του άρθρου 10 του Ν.4177/13, σε συνδυασμό με το άρθρο 98 §7 των Καν. ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.