Με την υπ’ αριθμ. 3241/19-04-2019 απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης των Π.Ε. Πειραιώς & Νήσων επιβλήθηκε πρόστιμο πεντακοσίων ευρώ (€500) στην επιχείρηση «ΤΑΝΙΟΣ ΑΝΓΚΑΝΤ», που εδρεύει επί της οδού Σερίφου 51 στον Πειραιά,για τους παρακάτω λόγους:

Σε έλεγχο για την εφαρμογή των Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. που διενεργήθηκε στις 09-04-2019 στο υποκατάστημα της ανωτέρω επιχείρησης που βρίσκεται επί της οδού Δωδεκανήσου 58, στον Πειραιά, διαπιστώθηκε ότι στον τιμοκατάλογο της επιχείρησης δεν αναγράφεται η ένδειξη «κατεψυγμένο» για το είδος «τυρόπιτα μισοφέγγαρη», κατά παράβαση του άρθρου 71 παρ. 3Β της Υ.Α. 91354/2017 (ΦΕΚ 2983/Β΄/30-8-2017).