Με την υπ’ αρ. 3250/4-4-2018 απόφαση του Αναπληρωτή Προϊστάμενου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης των Π.Ε Πειραιά & Νήσων επιβλήθηκε πρόστιμο πεντακοσίων (500) ευρώ στην επιχείρηση «ΕΣΤΙΑΣΗ ΜΙΚΡΟΛΙΜΑΝΟ ΙΚΕ» με έδρα στην Ακτή Κουμουνδούρου 18 στον Πειραιά, για τους παρακάτω λόγους:

Σε έλεγχο για την εφαρμογή των Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. που διενεργήθηκε στις 23/3/2018 στην ανωτέρω επιχείρηση διαπιστώθηκε η μη αναγραφή  της ένδειξης «κατεψυγμένο» στον τιμοκατάλογο για τα είδη «γαρίδες» και «μύδια», κατά παράβαση του άρθρου 71 παρ. 3Β της Υ.Α. 91354/2017 (ΦΕΚ 2983/Β΄/30-8-2017).