Με την υπ’ αριθμ. 3252/05-04-2018 απόφαση του Αναπληρωτή Προϊστάμενου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Πειραιά & Νήσων επιβλήθηκε πρόστιμο πεντακοσίων ευρώ (500€) στην επιχείρηση «ΒΟΛΥΡΑΚΗΣ ΕΜΜ. ΒΙΟΣ ΙΚΕ», με δ.τ. «VIOS», και έδρα επί της Ακτής Κουμουνδούρου 22 στον Πειραιά, για τους παρακάτω λόγους:

Σε έλεγχο για την εφαρμογή των Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ., που διενεργήθηκε από ελεγκτές της Υπηρεσίας μας στις 23/03/2018, στο κατάστημα εστίασης της ανωτέρω επιχείρησης που βρίσκεται επί της Ακτής Κουμουνδούρου 22 στον Πειραιά, διαπιστώθηκε ότι το είδος «πίτσα μαργαρίτα» δεν αναγράφεται στον τιμοκατάλογο ως «κατεψυγμένο», ενώ βρέθηκε στον καταψύκτη της επιχείρησης, κατά παράβαση του άρθρου 71 παρ. 3Β της Υ.Α. 91354/2017 (ΦΕΚ 2983/Β΄/30-8-2017).