Με την υπ’ αρ. 3255/30-3-2018 απόφαση του Αναπληρωτή Προϊστάμενου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης των Π.Ε Πειραιά & Νήσων επιβλήθηκε πρόστιμο πεντακοσίων (500) ευρώ στην επιχείρηση «ΙΩΣΗΦ Χ. ΣΦΕΤΣΑΣ» με έδρα επί της οδού Ειρήνης 12, στο Νέο Φάληρο, για τους παρακάτω λόγους:

Σε έλεγχο για την εφαρμογή των Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. που διενεργήθηκε στις 23/3/2018 στο υποκατάστημα της ανωτέρω επιχείρησης εστίασης που βρίσκεται επί της Ακτής Κουμουνδούρου 1, στον Πειραιά, διαπιστώθηκε η μη αναγραφή  της ένδειξης «κατεψυγμένο» στον τιμοκατάλογο για το είδος «σουφλέ σοκολάτα», κατά παράβαση του άρθρου 71 παρ. 3Β της Υ.Α. 91354/2017 (ΦΕΚ 2983/Β΄/30-8-2017).