Με την υπ’ αρ. 3281/29-03-2016 απόφαση του Προϊστάμενου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Πειραιά επιβλήθηκε πρόστιμο χιλίων (1.000) ευρώ στην επιχείρηση «MEGALAF. ASHRAF» με έδρα επί της οδού Μαρίας Κιουρή 26, στο Κερατσίνι, για τους παρακάτω λόγους:

Σε έλεγχο για την εφαρμογή των Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. που διενεργήθηκε στην ανωτέρω επιχείρηση στις 18-03-2016, διαπιστώθηκε ότι παρέχεται στους πελάτες για χρήση με χρέωση αργιλές σε διάφορες γεύσεις χωρίς να υπάρχει τιμοκατάλογος για την ενημέρωση του πελάτη για το πόσο κοστίζει η χρήση αυτή, κατά παράβαση του άρθρου 85§1 της Υπ. Απόφασης Α2-718/2014 (ΦΕΚ 2090/Β΄/31-7-2014).