ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

[άρθρο 24 § 2 του Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173Α’)]

Με την αρ. πρωτ. 3282/28-11-2016 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 2.000 € (δύο χιλιάδες ευρώ) στην επιχείρηση

ΣΜΥΡΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟ, ΚΕΝΤΡ. ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΑ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ, υποκ. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΙΧΘΥΑΓΟΡΑ ΑΘΗΝΩΝ Νο 10,  

διότι ύστερα από αγορανομικό έλεγχο που διενήργησε η Yπηρεσία μας την 18-11-2016,διαπιστώθηκε ότι πουλούσε ΣΑΡΔΕΛΑ που στην πινακίδα αναγραφόταν ΝΤΟΠΙΑ ενώ με βάση το τιμολόγιο αγοράς η χώρα προέλευσης της σαρδέλας, ήταν η ΤΟΥΡΚΙΑ με σκοπό την παραπλάνηση των καταναλωτών. Το παραπάνω αποτελεί παράβαση του άρθρου 7 του Ν.4177/13 σε συνδυασμό με το άρθρο 1 των Καν. ΔΙΕΠΠΥ.