Με την υπ’ αριθμ. 3381/25-04-2019 απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης των Π.Ε. Πειραιώς & Νήσων επιβλήθηκε πρόστιμο χιλίων ευρώ (€1000) στην επιχείρηση «ΑΙΑΚΕΙΟΝ», που εδρεύει επί της οδού Λ. Δημοκρατίας 18 στην Αίγινα,για τους παρακάτω λόγους:

Σε έλεγχο για την εφαρμογή των Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. που διενεργήθηκε στις 18-04-2019 στην ανωτέρω επιχείρηση, διαπιστώθηκε ότι υπήρχε υπέρβαση τιμής για το είδος «Cappuccino decafeine» μεταξύ τιμοκαταλόγου και χρέωσης στο ταμείο, κατά παράβαση του άρθρου 71 παρ. 3β της Υ.Α. 91354/2017 (ΦΕΚ 2983/Β΄/30-8-2017).