Με την αρ. πρωτ. 3385/28-09-2020 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Δυτικής Αθήνας της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη συνολικό πρόστιμο οκτώ χιλιάδες ευρώ (8.000,00 €) στην επιχείρηση ALFA FRUITS CATERING ΑΛΕΞ. Η. ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΟΝ/ΠΗ Ε.Π.Ε. με έδρα που βρίσκεται στην Κεντρική Λαχαναγορά Αθηνών S9 – S10 στον Αγ. Ιωάννη Ρέντη, διότι ύστερα από έλεγχο που διενήργησε η Υπηρεσία μας την14/09/2020 σε παντοπωλείο που βρίσκεται στην Αγία Βαρβάρα διαπιστώθηκε η πώληση, μεταξύ άλλων και του είδους ΝΤΟΜΑΤΕΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ χωρίς αναγραφή επί της πινακίδας πώλησης της ποικιλίας αυτών, ενώ σε περαιτέρω έλεγχο των παραστατικών διακίνησης της επιχείρησης ALFA FRUITS CATERING ΑΛΕΞ. Η. ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΟΝ/ΠΗ Ε.Π.Ε., διαπιστώθηκε η μη αναγραφή της ποικιλίας για τα είδη ΝΤΟΜΑΤΕΣ και ΠΑΤΑΤΕΣ σε τέσσερα (4) παραστατικά, κατά παράβαση του άρθρου 30§3Α της Υπ. Απόφασης 91354/2017 (ΦΕΚ 2983/Β΄/30-08-2017) και τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο δύο χιλιάδες ευρώ (2.000,00€) ανά παραστατικό, σύμφωνα με το άρθρο 30§4Γ της παραπάνω Υπ. Απόφασης, ως ελλειπείς ενδείξεις επί των παραστατικών διακίνησης και εμπορίας νωπών οπωρολαχανικών του πίνακα Α της παραγράφου 6 του άρθρου 28 της παραπάνω Υπ. Απόφασης.