Με την αρ. πρωτ. 339/04-03-2019 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 1.000 € (χιλίων ευρώ) στην επιχείρηση Β. ΓΕΩΡΓΟΥΣΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ – ΠΟΤΑ, Βερανζέρου 27, Αθήνα διότι ύστερα από αγορανομικό έλεγχο που διενήργησε η Yπηρεσία μας την 21-02-2019, διαπιστώθηκε έλλειψη πινακίδας τιμής στο προιόν: «σοκολατάκια» συσκευασμένα κατά παράβαση του άρθρου 7 του Ν. 4177/13 σε συνδυασμό με το άρθρο 1 των Καν. Δ.Ι.Ε.Π.Π.Υ.