Με την με αριθ. πρωτ. 3402/09-07-2020 Απόφαση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Βόρειου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, επιβλήθηκε πρόστιμο χιλίων ευρώ (€1.000,00) στην επιχείρηση ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ  με έδρα στην οδό Βασ. Σοφίας 24– 15124 ΜΑΡΟΥΣΙ για παράβαση του άρθρου 66§1 του Ν. 4446/16 (ΦΕΚ Α’ 240/22-12-16) «Υποχρέωση ενημέρωσης καταναλωτή». Σε έλεγχο που διενήργησε κλιμάκιο της Υπηρεσίας στις 22-06-2020 στο κατάστημα της επιχείρησης διαπιστώθηκε ότι ούτε στην είσοδο ούτε στο ταμείο του καταστήματος υπήρχε πινακίδα που να ενημερώνει τους πελάτες ότι δικαιούνται να πληρώσουν με τη χρήση πιστωτικής, χρεωστικής ή προπληρωμένης κάρτας καθώς και τις κατηγορίες των καρτών που η συγκεκριμένη επιχείρηση αποδέχεται. Για την παράβαση προβλέπεται διοικητικό πρόστιμο χιλίων ευρώ (€1.000,00) σύμφωνα με το άρθρο 66 παρ. 2 του ανωτέρω νόμου.