ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

[άρθρο 24 & 2 του Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173 Α’)]

Με την αρ. πρωτ. 3451 /14 -12-16 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 1000   (χιλίων ευρώ) στην επιχείρηση 

    <<MOHAMMED ABDUL ALIM >> ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ , ΣΕΠΟΛΙΩΝ 11 , Αθήνα   

διότι ύστερα από έλεγχο που διενήργησε η Υπηρεσία μας στις 07/12/2016,  διαπιστώθηκε Σπάσιμο Πολυσυσκευασίας & Πώληση ως μεμονωμένο στο προιον ΑΛΕΥΡΙ ΑΛΛΑΤΙΝΗ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ   κατά παράβαση των   άρθρων  10 του Ν. 4177/13 και  άρθρου 98 παρ 7   της Δ.Ι.Ε.Π.Π. Υ