Με την με αρ. πρωτ.3514/08-10-20 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη συνολικά πρόστιμο 2000 € ( δύο χιλιάδων ευρώ), στην επιχείρηση «ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ» ΚΥΛΙΚΕΊΟ με έδρα με επί της οδού Πριάμου 114 στο Ίλιον (εντός του 1ου Δημοτικού Ιλίου) και ειδικότερα:

α) χιλίων ευρώ (1000,00€) για έλλειψη τιμοκαταλόγου ορατού από τους μαθητές και το προσωπικό του σχολείου στον οποίο με κεφαλαία και ευανάγνωστα γράμματα αναγράφονται τουλάχιστον στην ελληνική γλώσσα τα εξής:

  • «ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ, ΤΟΣΤ ΑΠΛΟ ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑ (ΣΟΥΣΑΜΕΝΙΟ ΚΟΥΛΟΥΡΙ), ΤΥΡΟΠΙΤΑ, ΣΠΑΝΑΚΟΠΙΤΑ, ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟ ΝΕΡΟ, ΦΥΣΙΚΟΙ ΧΥΜΟΙ, ΣΕ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ».
  • Τα παραπάνω είδη με τις αντίστοιχες τιμές διάθεσής τους

κατά παράβαση του άρθρου 115παρ5Β της Υπουργικής Απόφασης 91354/2017 (ΦΕΚ 2983/Β΄/30-08-2017) και τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο χιλίων ευρώ(1000,00) με το άρθρο 115παρ 6Α της ίδιας Υπουργικής Απόφασης.

β) χιλίων ευρώ(1000,00€) για έλλειψη του είδους «Απλό Αρτοσκεύασμα (Σουσαμένιο Κουλούρι)» σε ατομική συσκευασία τουλάχιστον 40 γραμμαρίων κατά παράβαση του άρθρου 115παρ 4 σε συνδυασμό με το άρθρο 115παρ5Γ και τιμωρείται για έλλειψη είδους,  με διοικητικό πρόστιμο χιλίων ευρώ (1000,00) ανά είδος, με το άρθρο 115 παρ 6Γ της ίδιας Υπουργικής Απόφασης.