ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

[άρθρο 24 & 2 του Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173 Α’)]

Με την αρ. πρωτ. 3514 /20 -12-16 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 1000   (χιλίων ευρώ) στην επιχείρηση

      <<ΦΑΝΑΡΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ >> ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ , ΑΡΜΟΔΙΟΥ 45 , Αθήνα   

διότι ύστερα από έλεγχο που διενήργησε η Υπηρεσία μας στις 13/12/2016,  διαπιστώθηκε   έλλειψη πινακίδας  τιμής στο προιον ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΑ ΜΠΡΙΖΟΛΑ   κατά παράβαση των   άρθρων  7 του Ν. 4177/13 και  άρθρου 26, 1  της Δ.Ι.Ε.Π.Π. Υ