Σύμφωνα με το υπ.αρ. 3576/6-8-20 έγγραφο, το Τμήμα εμπορίου ΠΕ Νοτίου τομέα Αθηνάνω επιβάλλει πρόστιμο ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΩΝ ΕΥΡΩ (500 €), βάσει του άρθρου 10 παρ.4Β του ΦΕΚ 2983/τ Β/30-8-2017/91354 «Κωδικοποίηση κανόνων διακίνησης και εμπορίας προιόντων και παροχής Υπηρεσιών(κανόνες ΔΙΕΠΠΥ)» σε συνδυασμό με το άρθρο 24 του Ν.4177/13 προς την επιχείρηση «BAZAAR AE-ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙΔΩΝ SUPER MARKET-ΠΕΙΡΑΙΩΣ 8 ΜΟΣΧΑΤΟ» για ελλιπείς ενδείξεις της ετικέττας του προιόντος «ΑΠΟΞΗΡΑΜΕΝΑ ΔΑΜΑΣΚΗΝΑ ΑΠΥΡΗΝΑ (FARMER) ΚΑΘΑΡΟΥ ΒΑΡΟΥΣ 250ΓΡ ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ” διότι ύστερα από δειγματοληψία που διενεργήθηκε και τη σχετική γνωμάτευση του ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ, το προιόν βρέθηκε ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ διότι βρέθηκε να περιέχει το επιτρεπόμενο για αυτή τη κατηγορία τροφίμου συντηρητικό ΣΟΡΒΙΚΟ ΟΞΥ, χωρίς η παρουσία του να αναγράφεται στο κατάλογο των συστατικών (καν.ΕΕ αριθ.1169/2011 άρθρο 18 και παράρτημα VII μέρος Γ όπως ισχύει).