Σύμφωνα με το υπ.αρ.3586/6-9-21 έγγραφο, το ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΕ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ επιβάλλει πρόστιμο συνολικής αξίας ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΥΡΩ (2.000 ΕΥΡΩ) στην επιχείρηση «ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΦΟΥΡΝΟΙ ΕΠΕ-ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ-ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΟΥ 36 ΚΑΛΛΙΘΕΑ», βάσει των άρθρων 2 παρ.14 Α και 1 παρ.4Δ του ΦΕΚ 2983/Β/30-8-17 ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΕΠΠΥ σε συνδυασμό με το άρθρο 24 του Ν.4177/13, διότι κατά τον έλεγχο που διενήργησαν υπάλληλοι της υπηρεσίας στις 28/08/21 στην ανωτέρω επιχείρηση διαπιστώθηκε ότι την ημέρα του ελέγχου δεν βρέθηκε τιμή πώλησης για τα προιόντα «ΑΜΥΓΔΑΛΩΤΑ» και «COOKIES ΖΕΑΣ ΜΕ 0% ΖΑΧΑΡΗ»(ΑΡΘΡΟ 2 ΠΑΡ.1) και επίσης δεν υπήρχε αναρτημένη πινακίδα με την ένδειξη «Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΕΑΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΛΑΒΕΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ(ΑΠΟΔΕΙΞΗ-ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ)»(ΑΡΘΡΟ 1 ΠΑΡ. 3 ΔΙΕΠΠΥ).