Σύμφωνα με το υπ.αρ.3606/6-9-21 έγγραφο, το ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΕ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ επιβάλλει πρόστιμο συνολικής αξίας ΧΙΛΙΩΝ ΕΥΡΩ (1000 ΕΥΡΩ) στην επιχείρηση «ΔΑΦΝΟΥΣΑ ΕΕ-ΜΙΝΙ ΜΑΡΚΕΤ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ-ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΟΥ 34 & 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑ», βάσει του άρθρου 67 παρ.6 Α του ΦΕΚ 2983/Β/30-8-17 ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΕΠΠΥ σε συνδυασμό με το άρθρο 24 του Ν.4177/13, διότι κατά τον έλεγχο που διενήργησαν υπάλληλοι της υπηρεσίας στις 28/08/21 στην ανωτέρω επιχείρηση διαπιστώθηκε ότι την ημέρα του ελέγχου δεν υπήρχε αναρτημένος τιμοκατάλογος για τα παραγωμένα ροφήματα (καφέδες)(ΑΡΘΡΟ 67 ΠΑΡ. 1 ΔΙΕΠΠΥ).